2022 Yılı Faaliyetlerimiz

Ekonomik sebepler ve personel yetersizliği sebebiyle faaliyet gerçekleştirilememiştir.