MELİKGAZİ TÜRBESİ

Akkuş’un Tuzak mahallesinde yer almaktadır. Anadolu’nun kapılarının Türklere açılmasında büyük rol oynayan Danişmentliler Beyliği’nin kurucusu Danişment Gazi’nin oğlu Melik Mehemmed Gazi’ye ait olan türbede, Melik Mehmed Gazi’nin yanı sıra koruması ve komutanlarının definleri yer almaktadır.